Allmänna villkor Aparthotel Stephan Jantzen

Hyresgästen och samtliga anmälda medresenärer godkänner med bokningen våra allmänna villkor som exklusivt bindande.

Bokning och bokningsbekräftelse

Genom en skriftlig bekräftelse av reserveringen kommer hyreskontraktet till stånd. Eventuella ändringar pga. av tryckfel eller räknefel är förbehållna.

En förskottsbetalning på 20 % av totalbeloppet begärs vid undertecknad bokningsbekräftelse.
Resterande betalning måste ske senast 30 dagar före ankomstdagen.
Vid kortfristiga bokningar, dvs. mindre än 30 dagar före ankomsten, sker hela betalningen  vid bokning eller på ankomstdagen.

Ett lokalt skattetillägg (s.k. kurtaxe) tillkommer.

Vistelse i hyresobjektet

Hyresavtalet gäller för den avtalade tidsperioden. Hyresobjektet står till ditt förfogande tidigast  från kl. 14.00 ankomstdagen och ska lämnas senast vid kl. 11.00  avresedagen (tid för städning). Hyresobjektet får enbart användas av de antal personer som har angetts vid bokningen.Vid överbeläggning har hyresvärden rätt att omdisponera övertaliga personer.
Undantag kan i enskilda fall förhandlas med hyresvärden. Hyresvärden har rätt att besikta objektet med hyresgästernas medgivande innan tillträde sker.
I särskilda situationer har hyresvärden rätt att öppna och beträda objektet utan hyresgästens närvarande. Det gäller t.ex. vid hot mot andra hyresgäster, vid tydliga indikationer som görs av andra hyresgäster eller pga. reparationer. Hyresgästen är förpliktigat att vårda objektet och inventarier samt meddela hyresvärden omgående om alla skador i objektet och tillhörande anläggningar som uppstod under vistelsen. Du blir då eventuellt ersättningsskyldig.
En extra städning inkl. byte av handdukar sker vid längre uppehåll efter 3-4 dagar och gratis byte av sängkläder på dag sju. Önskas en daglig städning debiteras en extra kostnad på 5 Euro per dag. Detta ska meddelas receptionen på ankomstdagen.

Internet

Trådlöst internet. Wi-Fi är gratis för vara gäster i lägenheten.

Reseförsäkring

Om det finns särskilda skäl att avstå från resan måste det meddelas skriftligt före resan.

Vid längre vistelser rekommenderar vi en reseförsäkring hos ERV – Europeiska reseförsäkring AG

Hyresvärden har i dessa fall ersättningskrav och följande klassificering:

Avbokningskostnader:
Upp till 31 dagar före ankomstdagen: 25,00 € klumpsumma
30 – 21 dagar före ankomstdagen: 25 % av hyreskostnaden
20 – 8 dagar före ankomstdagen: 50 % av hyreskostnaden
7 dagar före ankomstdagen eller uteblivande utan avbeställning (No Show): 80 % av hyreskostnaden

Alternativt kan hyresgästen själv organisera en ersättare. Det gäller då samma hyresvillkor för den bokade tidsperioden. Förutsättningen till detta är dock att hyresvärden har ett bindande löfte i god tid före ankomstdagen. I detta fall uppstår inga kostnader för hyresgästen.

Hyresvärden har rätt att häva avtalet under löpande hyresperioden utan att ta hänsyn till tidsfristen om hyresgästen stör andra hyresgäster vid upprepade tillfällen trots tillsägelse eller om gästen beter sig på ett sådant sätt att det strider mot avtalet. I så fall är en upphävning av avtalet berättigat. Om hyresvärden säger upp av legitima anledningar har den rätt till totala hyran minus halva hyran för resterande hyrperioden inkl. samtliga tilläggskostnader.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla hyresobjektet i enlighet med avtalet. Hyresvärden tar inget ansvar vid eventuella störningar eller avbrott i vatten-, avlopps- och energiförsörjning, likaså oförutsedda händelser eller force majore. Hyresvärden ansvarar inte heller för gatu- och byggarbeten som inte görs på hyresvärdens räkning.

Garanti

Om hyresobjektet inte befinner sig i det skick som avtalats kan hyresgästen kräva hjälp av  hyresvärden. För detta krävs – oberoende av hyresvärdens föregående förpliktelser – hyresgästens medverkan.  Hyresgästen förpliktar sig därför att göra allt som krävs för att undanröja problemet och att undvika eventuella skador. Framför allt förpliktar sig hyresgästen att genast anmäla samtliga problem och skador.

Slutbestämmelser

Ogiltiga allmänna villkor kommer omedelbart att ersättas av avtalsparterna med giltiga villkor, vilkas juridiska och ekonomiska innebörd anses som lämpligast med de
ogiltiga bestämmelserna. Undantag eller tilläggsavtal  måste alltid upprättas skriftligen. Detsamma gäller även för upphävande av den skriftliga överenskommelsen. Muntliga tilläggsavtal är inte tillåtna. Uppfyllelseorten är hotellets säte. Inom kommersiella handeln är jurisdiktion hotellets säte. Det gäller enbart Tysklands lagstiftning.


Uppdaterad 27.02.2021
Aparthotel Stephan Jantzen, representeras av Admirals Hotel und Gastro GmbH
Am Strom 109
18119 Rostock-Warnemünde